Lĩnh Vực Kinh Doanh

Chia sẻ

Vận tải xăng dầu

Công ty có đội tàu vận tải tuyến quốc tế 4 chiếc với tổng số 177.799 DWT. Tất cả các tàu đều mang cấp đăng kiểm quốc tế: DNV, ABS. Công ty là một trong 3 chủ tàu đầu tiên của Việt Nam thực hiện bộ luật an toàn quốctế (ISM code), là chủ tàu đầu tiên của Việt Nam thực hiện bộ luật An ninh quốctế tàu và cảng biển (ISPS code); Đã có bề dày kinh nghiệm quản lý tàu dầu từ năm 1980. Đội tàu chủ yếu hoạt động trên các tuyến Châu Á. Chủ yếu năng lực của đội tàu vận tải hàng cho Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex). Ngoài việc đầu tư phát triển đội tàu theo hướng mua tàu dưới 10 tuổi và đóng mới, công ty còn hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước theo hướng liên doanh đầu tư và khai thác tàu để phát huy những lợi thế của các bên.

                                                                                                                                     Tàu PETROLIMEX 21