Lĩnh Vực Kinh Doanh

Chia sẻ

Kinh doanh xăng dầu

VIPCO có đội tàu chuyên làm nhiệm vụ cung ứng xăng dầu trên sông biển tại các tỉnh thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng. VIPCO có đội ngũ cán bộ quản lý và sỹ quan thuyền viên chuyên nghiệp cao với bề dày kinh nghiệm , có quan hệ rộng và rất sớm với các chủ tàu, các nhà môi giới trong và ngoài nước. Lượng hàng bán bình quân năm khoảng 70.000 m3, trong đó bán tái xuất cho các tàu biển nước ngoài chiếm 75%. Làm đại lý bán tái xuất dầu cho các tàu biển nước ngoài khoảng 20.000m3 /năm. Công ty luôn không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng dầu để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

Cung ứng xăng dầu trên biển

Ngoài ra VIPCO có cửa hàng xăng dầu trên bộ, sản lượng bán ra hàng năm khoảng 2.500 m3.

Cửa hàng xăng dầu VIPCO