Mạng lưới hoạt động

Chia sẻ

Chi nhánh Hồng Bàng

Chi nhánh Hồng Bàng

Tên giao dịch quốc tế : HONG BANG BRANCH

Địa chỉ : Km số 2, đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng

Tel : 0225 3532468 - Fax : 0225 3532098

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200113152-004 do Sở Kế hoạch đầu tư Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu, ngày 03/8/2017;

Mã số thuế : 0200113252-004;

Bộ máy tổ chức

Ban giám đốc

Phòng Kinh doanh tổng hợp

Phòng Kế toán

Ban quản lý kỹ thuật tòa nhà

Ban quản lý dự án

Ngành nghề kinh doanh

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

- Xây dựng công trình dân dụng Kỹ thuật khác : Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, kỹ thuật, kỹ thuật hạ tầng đô thị, Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;

- Cho thuê nhà, văn phòng;

- Bán vé máy bay;