Giới thiệu

Chia sẻ

Giới thiệu

Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tiền thân là Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I,trực thuộc Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Ngày 22/07/1980, Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I được thành lập để thực hiện sứ mệnh và nhiệm vụ vận tải xăng dầu trong nước và quốc tế theo kế hoạch của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Trải qua trên 40 năm hình thành và phát triển, Công ty đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức. Ngoài lĩnh vực kinh doanh chính là vận tải xăng dầu, Công ty mở thêm dịch vụ cung ứng xăng dầu trên bờ, trên sông biển, đại lý tàu biển, cung ứng thuyền viên và kinh doanh bất động sản. Công ty đã đi đầu trong việc thực hiện Bộ luật An toàn quốc tế và An ninh quốc tế tàu và cảng biển, là một trong 3 chủ tàu đầu tiên của Việt Nam được cấp giấy chứng nhận An toàn quốc tế (DOC vàSMC), là chủ tài đầu tiên của Việt Nam được cấp giấy chứng nhận An ninh Quốc tế (ISPS).

Ngày 02/12/2005, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO được tổ chức. Ngày 26/12/2005, Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO chính thức được thành lập. Ngày 1/1/2006, Công ty chính thức hoạt động với số vốn điều lệ là 351 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam nắm giữ 51%. Ngày 21/12/2006, Công ty đã chính thức niêm yết cổ phần trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, với mã chứng khoán VIP, vốn điều lệ hiện tại là 684.709.410.000 đồng.

Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO

Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Petroleum Transport Joint Stock Company

Tên viết tắt: VIPCO

Địa chỉ : Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng

Điện thoại : 0225.383-8680/383-8881 Fax: 0225.383-8033/383-9944

MÔ HÌNH TỔ CHỨC