Tổ chức thành công ĐHĐCĐ trực tuyến thường niên năm 2022

 Tuyết Thanh

 Chuyên viên
 03:21 CH @ Thứ Tư - 20 Tháng Tư, 2022

Sáng ngày 19/4/2022, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (Mã CK: VIP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2022.

Đại hội vinh dự được đón tiếp: Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, Ông Nguyễn Đình Dương - Ủy viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex; Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco.

Tại Đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022; BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021; Trình phương án lợi nhuận năm 2021; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Trình phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

Thay mặt Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO, ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo với cổ đông về nhưng khó khăn, thách thức của Công ty trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh và khẳng định với tinh thần trách nhiệm, HĐQT; Ban điều hành và người lao động trong Công ty sẽ đoàn kết vượt qua khó khăn bằng những biện pháp, giải pháp cụ thể thiết thực để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022 Đại hội đồng cổ đông giao đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Phát biểu tại Đại hội Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex - Đại diện cho cổ đông lớn đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty.

Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2022 của Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco đã thành công tốt đẹp. Với sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông, sự hợp tác, giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex. Ban lãnh đạo Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO sẽ tiếp tục hoàn thiện, chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của VIPCO và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội

Ông Vũ Đình Hiển - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV

TCTy vận tải thủy Petrolimex phát biểu tại Đại hội

Nguồn:   Vipco