Hội nghị đại biểu người lao động VIPCO năm 2013

 Vipco

 10:58 SA @ Thứ Ba - 23 Tháng Bảy, 2013
Sáng  ngày 19/07/2013, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị, Công ty Thương mại quốc tế, số 22 Lý tự Trọng, thành phố  Hải Phòng, Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2013, với gần 100 đại biểu tham dự.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, Chủ tịch HĐQT VIPCO.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Phạm Văn Vinh, Tổng Giám đốc Công ty - Đại diện người sử dụng lao động - đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, tình hình thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2013. Báo cáo nêu rõ, trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái, được sự hỗ trợ của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, sự đoàn kết,  năng động sáng tạo của tập thể CBCNV-NLĐ trong Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh của VIPCO giữ được ổn định, cơ bản đạt được những thành tích đáng khích lệ. Năm 2013 dự báo nền kinh tế tiếp tục khó khăn, Công ty sẽ tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, không đầu tư mở rộng nếu không đảm bảo hiệu quả, lấy thực hiện của năm 2012 làm tiêu chí phấn đấu theo nguyên tắc triệt để tiết giảm và tiết kiệm chi phí để tăng hiệu quả.


Chủ tịch Công đoàn, Ông Nguyễn Văn Tám - đại diện tập thể người lao động báo cáo kết quả giám sát và phối hợp thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động năm 2012 và các nội dung Thỏa ước lao động tập thể trong đơn vị. Kết quả sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ xã hội từ thiện do CBCNV đóng góp từ sau Hội nghị người lao động tháng 8 năm 2012 đến 30/6/2013, kế hoạch thu chi, sử dụng các quỹ trong các tháng cuối năm 2013, nêu những ý kiến, kiến nghị của người lao động với người sử dụng lao động về những nội dung sửa đổi bổ sung vào bản Thỏa ước lao động tập thể của Công ty để phù hợp với các quy định của Bộ luật lao động 2012 và các đề mục của Công ước lao động Hàng hải 2006.Tổng giám đốc Phạm Văn Vinh
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Văn Tám

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, Chủ tịch HĐQT VIPCO Nguyễn Anh Dũng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của CBCNV - NLĐ trong thời gian qua; đồng thời mong muốn NLĐ tiếp tục pháp huy thành tích đã đạt được, cùng với HĐQT, Ban Lãnh đạo VIPCO triển khai thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013, đặc biệt là phương án tái cấu trúc Công ty.Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, Chủ tịch HĐQT VIPCO Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến vào các báo cáo, Tổng giám đốc và Chủ tịch công đoàn đã trả lời thỏa đáng các ý kiến của đại biểu. Hội nghị đã thống nhất quyết nghị tán thành nội dung các báo cáo, sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể, bầu Ban thanh tra nhân dân và đã phát động thi đua cuối năm nhằm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, đảm bảo an toàn về mọi mặt.
Nguồn:   Vipco