Thư mời và mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm tài chính 2011

 02:32 CH @ Thứ Ba - 27 Tháng Ba, 2012
Nội dung chi tiết thư mời tham dự Đại hội cổ đông năm tài chính 2011 tại đây
Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông năm tài chính 2011 tại đây
Nguồn: