Hội nghị người lao động năm 2020

 Tuyết Thanh

 Chuyên viên
 08:53 SA @ Thứ Sáu - 10 Tháng Giêng, 2020

Ngày 09/01/2020, Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn Công ty tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.

Chủ trì Hội nghị có Ông Vũ Đình Hiển - Tổng Giám đốc Công ty và Ông Đào Ngọc Trung - Chủ tịch Công đoàn Công ty. Hội nghị vinh dự được đón tiếp Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty và cùng toàn thể người lao động trong toàn Công ty.

Hội nghị đã nghe Ông Vũ Đình Hiển - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả SXKD năm 2019; phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch, biện pháp phát triển SXKD trong năm 2020; Tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động.

Năm 2019 Tổng Doanh thu đạt 647,14 tỷ đồng. Tổng Lợi nhuận trước thuế đạt 51,05 tỷ đồng đạt 127,43% KH. Tổng số đã nộp ngân sách 58,96 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động 14.780.000 đồng/người/tháng.

Cũng tại hội nghị, Ông Đào Ngọc Trung - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thế, Hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; Tình hình thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại, thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động năm 2019; Kết quả giám sát công khai tài chính về việc trích lập và sử dụng quỹ; Kết quả tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng, ban, Chi nhánh.

Tất cả các ý kiến của Người lao động tham gia báo cáo đều được Đoàn chủ tịch trả lời, giải thích thỏa đáng công khai ngay tại Hội nghị trên tinh thần dân chủ, cởi mở, để người lao động hiểu được những khó khăn của Công ty cùng nhau đoàn kết, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chung một cách tốt nhất.

Ông Đào Ngọc Trung - Chủ tịch Công đã phát động và giao ước thi đua với phương châm “Đoàn kết, năng động, sáng tạo” hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo an toàn mọi mặt năm 2020, hưởng ứng tích cực các hoạt động, phong trào thi đua do Công ty phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo và tập thể người lao động trong Công ty mặc dù Công ty còn rất nhiều khó khăn, thách thức và bất lợi trong SXKD nhưng vẫn hoàn thành các chỉ tiêu chính đề ra và đây cũng là kết quả đáng ghi nhận.

Tại hội nghị đã vinh danh và trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2018

Hội nghị cũng đã bầu Thành viên đại diện tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ và biểu quyết, thống nhất 100% thông qua nghị quyết hội nghị.

Hội nghị Người lao động năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, tạo đà vững chắc cho những năm tiếp theo; tiếp tục xây dựng Công ty ngày một phát triển.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Ông Vũ Đình Hiển - Tổng Giám đốc Công ty và ông Đào Ngọc Trung - Chủ tịch Công đoàn, Phó TGĐ Công ty

Nguồn:   Vipco