Hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số: “Khái niệm - Nhận thức”

 Tuyết Thanh

 Chuyên viên
 03:39 CH @ Thứ Hai - 05 Tháng Sáu, 2023

Sáng ngày 03/6/2023, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (Mã CK: VIP) tổ chức Hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số: ‘ Khái niệm - Nhận thức”.

Tham dự Hội nghị có: Thạc sỹ Lê Văn Kiên - Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Hải phòng, ông Nguyễn Hữu Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty, ông Vũ Đình Hiển - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Trưởng ban chuyển đổi số Công ty và gần 100 CBCNV Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco.

Tại Hội nghị Thạc sỹ Lê Văn Kiên - Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Hải phòng đã cung cấp những thông tin về khái niệm, phương án đánh giá thực trạng, phương pháp xây dựng kế hoạch chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số tại Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO nói riêng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị: Ông Vũ Đình Hiển - Tổng giám đốc, Trưởng ban chuyển đổi số Công ty nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhu cầu, là nhiệm vụ cấp thiết của Công ty, đây không chỉ là nhiệm vụ của Ban lãnh đạo mà là của toàn thể cán bộ CNV Công ty, sau hội thảo này Tổng giám đốc – Trưởng ban chuyển đổi số Công ty đề nghị bộ phận Thường trực ban chuyển đổi số Công ty sớm tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số của Công ty theo hướng dẫn tại Cổng thông tin HTTPS://DBI.GOV.VN qua đó xây dựng cho được kế hoạch chuyển đổi số của Công ty trong giai đoạn tới.

Một số hình ảnh hội nghị:

Thạc sỹ Lê Văn Kiên - Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông Hải phòng trao đổi tại Hội nghị

Nguồn:   VIPCO