Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

 Tuyết Thanh

 Chuyên viên
 03:19 CH @ Thứ Tư - 24 Tháng Tư, 2024

Sáng ngày  17/4/2024, tại Hội trường tầng 7 Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Tp. Hải phòng, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (Mã CK: VIP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dưới hình thức trực tuyến. Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến đã trở nên phổ biến bởi tính hiệu quả và lợi ích mang lại cho cổ đông, giúp cho các cổ đông trong nước và nước ngoài đều có thể tham dự đầy đủ. 

Đại hội vinh dự được đón tiếp: Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, Ông Nguyễn Đình Dương - Ủy viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex; Trưởng, phó các phòng/ban nghiệp vụ Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex; Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco.

Tại Đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023; Trình phương án lợi nhuận năm 2023; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Trình phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.

Thay mặt Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO, ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty đã báo cáo với cổ đông về những khó khăn, thách thức của Công ty và khẳng định vớitinh thần trách nhiệm, HĐQT; Ban điều hành và người lao động trong Công ty sẽ đoàn kết vượt qua khó khăn bằng những biện pháp, giải pháp cụ thể thiết thựcđể hoàn thành tốt kế hoạch năm 2024 Đại hội đồng cổ đông giao đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Phát biểu tại Đại hội Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex - Đại diện cho cổ đông lớn đã ghi nhận và biểu dương  những thành tích mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco đã thành công tốt đẹp. Với sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông, sự hợp tác, giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex. Ban lãnh đạo Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO sẽ tiếp tục hoàn thiện,chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của VIPCO và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội

Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV TCTy vận tải thủy Petrolimex phát biểu tại Đại hội
Nguồn:   Vipco