Thông báo:Kết quả đấu giá (lần 5) tòa nhà VIPCO TOWER và CENTRAL TOWER

 Tuyết Thanh

 Chuyên viên
 02:56 CH @ Thứ Hai - 08 Tháng Hai, 2021

Căn cứ văn bản số 117/2021/CV-ĐG ngày 05/02/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia.

Cuộc đấu giá (lần 5) đã thành công.

Khách hàng trúng đấu giá là :

  • Công ty cổ phần tập đoàn T&D group.
  • Trụ sở tại 142-144-146 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng.

Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO trân trọng thông báo !

Nguồn:   Vipco