Thông báo: Kết quả đấu giá lần 3 tòa nhà VIPCO TOWER và CENTRAL TOWER

 Tuyết Thanh

 Chuyên viên
 08:22 SA @ Thứ Sáu - 20 Tháng Mười Một, 2020

Căn cứ văn bản số 1339/2020/CV-ĐG ngày 17/11/2020 của Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia. Cuộc đấu giá lần 3 dự kiến ngày 19/11/2020 đã không thành.

Trân trọng thông báo !

Nguồn:   Vipco