Thông báo đấu giá tòa nhà VIPCO TOWER và CENTRAL TOWER (lần 4)

 Tuyết Thanh

 Chuyên viên
 11:00 SA @ Thứ Hai - 30 Tháng Mười Một, 2020

Xem nội dung chi tiếttại đây !

Nguồn:   Vipco