Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tuyết Thanh, photo: Vũ TùngChuyên viên - Vipco
03:40' CH - Thứ sáu, 14/04/2017

Sáng nay 14/4/2017, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (Mã CK: VIP)) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lý tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng. Tham dự đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 490 cổ đông đại diện sở hữu 47.634.549 cổ phần bằng 69,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội vinh dự được đón tiếp: Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Ông Nguyễn Đình Dương - Ủy viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex cùng các Lãnh đạo phòng, ban Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex.

Đại hội đã nghe HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm BCTC năm 2017; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016; Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 của Công ty;

Trong năm 2016 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn song Công ty đã đạt được những kết quả ấn tượng. Tổng doanh thu: đạt 700.750.890.800 đồng đạt 98,63% kế hoạch và bằng 117,90% so với thực hiện năm 2015; Tổng lợi nhuận trước thuế: đạt 101.797.964.534 đồng đạt 112,57% kế hoạch và bằng 147,94% so với thực hiện năm 2015; Thực hiện việc tăng vốn điều lệ lên 684.709.410.000 đồng; Hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác tàu Petrolimex 18 (tàu M.T JADE) - Trọng tải 39.990 DWT với giá trị đầu tư 488,397 tỷ đồng.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua 100% về những nội dung trong báo cáo đã nêu.

Phát biểu tại Đại hội Ông Nguyễn Anh Dũng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và sự hỗ trợ của Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex.

Thay mặt Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cam kết sẽ cùng ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017 đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Vipco đã thành công tốt đẹp. Với sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông, sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex cùng với quyết tâm cao của HĐQT, ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO

Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex phát biểu ý kiến

Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, Chủ tịch HĐQT

Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO trình bày báo cáo

Ông Vũ Đình Hiển - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO trình bày báo cáo

Ông Lê Đức Bình - Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO trình bày báo cáo

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn