Vận tải xăng dầu

Vũ Đặng TùngChuyên Viên - VIPCO
09:32' SA - Thứ hai, 09/01/2012

Công ty có đội tàu vận tải tuyến quốc tế 4 chiếc với tổng số 177.799 DWT. Tất cả các tàu đều mang cấp đăng kiểm quốc tế: DNV, ABS. Công ty là một trong 3 chủ tàu đầu tiên của Việt Nam thực hiện bộ luật an toàn quốctế (ISM code), là chủ tàu đầu tiên của Việt Nam thực hiện bộ luật An ninh quốctế tàu và cảng biển (ISPS code); Đã có bề dày kinh nghiệm quản lý tàu dầu từ năm 1980. Đội tàu chủ yếu hoạt động trên các tuyến Châu Á. Chủ yếu năng lực của đội tàu vận tải hàng cho Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex). Ngoài việc đầu tư phát triển đội tàu theo hướng mua tàu dưới 10 tuổi và đóng mới, công ty còn hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước theo hướng liên doanh đầu tư và khai thác tàu để phát huy những lợi thế của các bên.

Tàu PETROLIMEX 21

VESSEL NAME

TYPE

OF

VESSEL

FLAG/

CLASS

DWT

(MT)

LOA

(M)

B/D/

DRAFT

(M)

YEAR

BUILT

TOTAL

CARGO TANK

CAPACITY

(M3)

PETROLIMEX 15

Oil Tanker

Vietnam/

ABS

17,961

159.99

26.8

11.5

7

1999

25,071.9

PETROLIMEX 16

Oil Tanker

Vietnam/

ABS

46,732

183.220

32.2

18.8

12.2

2004

52,700.41

PETROLIMEX 18

Oil Tanker

Vietnam/

ABS

40.092

175.9

31

17.2

11.7

2007

45.583.31

PETROLIMEX21

Oil Tanker

Vietnam

45942

181.53

174.00

32.23

12.17

2010

56214


Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn