Vietnam Petroleum Transport JSC

Thư mời và các tài liệu liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tuyết ThanhChuyên viên - Vipco
08:49' SA - Thứ sáu, 09/03/2018

1. Thư mời

2. Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ

3. Chương trình ĐHĐCĐ năm 2018

4. Thể lệ biểu quyết

5. Báo cáo KQKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018

6. Báo cáo HĐQT năm 2017 và KH hoạt động năm 2018

7. Báo cáo BKS năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

8. TT phê duyệt BCTC và PA PPLN năm 2017

8.1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập năm 2017

8.2. BCTC năm 2017

9. Báo cáo QT tiền lương, thù lao HĐQT & BKS năm 2017

10. TT PA trả lương, thù lao HĐQT & BKS năm 2018

11. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018

12. TT sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

12.1. Chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

13. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty

13.1. Quy chế Quản trị Công ty

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn