Vietnam Petroleum Transport JSC

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Phí Tuyết ThanhChuyên Viên - Vipco
03:39' CH - Thứ hai, 25/04/2016

Sáng nay 25/4/2016, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (Mã CK: VIP)) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lý tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng. Tham dự đại hội có 398 cổ đông đại diện sở hữu 49.052.412 cổ phần bằng 76,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội vinh dự được đón tiếp: Ông Trần Văn Thịnh - Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt nam, ông Trần Văn Khuê - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng Ủy Khối Doanh nghiệp Hải Phòng cùng các Lãnh đạo phòng, ban Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex và các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng ban Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO và Giám đốc Công ty TNHH MTV VIPCO.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty VIPCO

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100% thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015; Thông qua phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, ban Kiểm soát năm 2016; Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm BCTC năm 2016 của Công ty;

Trong nhiệm kỳ 2011-2015 Công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể : Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân hàng năm 36,11%/. Cổ tức tăng trưởng bình quân hàng năm 160,33%. Thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 639.934.000.000 đồng bằng nguồn vốn CSH. Hiện tại, Công ty đang triển khai đầu tư mua 01 tàu trọng tải khoảng 39.990 DWT, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 6/2016.

Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 với kết quả trúng cử 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên Ban Kiểm soát.

Phát biểu tại Đại hội Ông Trần Văn Thịnh đã ghi nhận kết quả Công ty đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và sự hỗ trợ của Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, Tập đoàn xăng dầu Việt nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đã thành công tốt đẹp. Với sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông, sự hỗ trợ của Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, Tập đoàn xăng dầu Việt nam cùng với quyết tâm cao của HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, VIPCO sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới.

Một số hình ảnh đại hội:

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Chủ tịch HĐQT Công Ty - Ông Nguyễn Anh Dũng

Tổng giám đốc Công ty - Ông Vũ Đình Hiển

Tổng Giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt nam - Ông Trần Văn Thịnh

Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn