Vietnam Petroleum Transport JSC

Thư mời và các tài liệu liên quan ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến năm 2022

Tuyết ThanhChuyên viên - Vipco
09:21' SA - Thứ hai, 28/03/2022

1. Thư mời

2. Giấy ủy quyền

3. Hướng dẫn tham dự họp trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

4. Chương trình Đại hội

5. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

6. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và KH năm 2022

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

9. Tờ trình phê duyệt BCTC năm 2021 và phương án PPLN năm 2021

10. Báo cáo kiểm toán độc lập và BCTC năm 2021 đã kiểm toán

11. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022

12. Báo cáo Quyết toán QTL, thù lao HĐQT, BKS năm 2021

13. Tờ trình phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022

14. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, QC nội bộ về quản trị CTy và QC hoạt động của HĐQT

15. Tờ trình V/v chấp thuận các giao dịch giữa Công ty với "Người liên quan"

16. Dự thảo Nghị quyết thông qua các nội dung ĐHĐCĐ trực tuyến thường niên năm 2022

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn