Vietnam Petroleum Transport JSC

Thư mời và các tài liệu liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tuyết ThanhChuyên viên - Vipco
08:40' SA - Thứ ba, 02/06/2020

1. Thư mời

2. Giấy ủy quyền

3. Thông báo V/v ứng cử, đề cử để bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT

- Đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT

- Sơ yếu lý lịch

4. Chương trình Đại hội

5. Thể lệ biểu quyết

6. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020

7. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

8. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

9. TT phê duyệt BCTC năm 2019 đã kiểm toán và PA PPLN năm 2019

9.1 BC của Kiểm toán độc lập

9.2 BCTC năm 2019

10. BC Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019

11. TT phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020

12. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

13.TT miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020

14. TT thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020

14.1 Sơ yếu lý lịch của ông Nguyễn Đình Tuấn

14.2 Sơ yếu lý lịch của ông Vũ Ngọc Vinh

15. Quy chế bầu cử

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn