Vietnam Petroleum Transport JSC

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến năm 2023

Tuyết thanhChuyên viên - Vipco
02:18' CH - Thứ sáu, 24/03/2023

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Hình thức tổ chức trực tuyến)

2. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (Theo hình thức trực tuyến)

3. Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ năm 2023

4. Báo cáo kết quả HĐ SXKD năm 2022 và KH năm 2023

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

7. Tờ trình phê duyệt BCTC năm 2022 đã kiểm toán và phương án PPLN năm 2022

7.1 Báo cáo kiểm toán độc lập và BCTC năm 2022 đã kiểm toán

8. Báo cáo quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022

9. Tờ trình phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023

10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

11. Tờ trình chấp thuận các giao dịch giữa Công ty với " người liên quan"

12.Dự thảo nghị quyết V/v thông qua các nội dung ĐHĐCĐ trực tuyến thường niên năm 2023

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn