Vietnam Petroleum Transport JSC

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Phí Tuyết ThanhTuyết Thanh - Vipco
09:03' SA - Thứ hai, 27/04/2015

Ngày 224/4/2015, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lý tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng. Đại hội vinh dự được đón tiếp Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Ông Nguyễn Đình Dương - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex cùng các Lãnh đạo phòng, ban Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex. Tham dự đại hội có các ông (bà) trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát cùng 395 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 43.330.694 cổ phần chiếm tỷ lệ 67,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội

Năm 2014 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thách thức, song với sự quyết tâm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người lao động, Công ty đã đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Năm 2014 Công ty đã thực hiện được sản lượng vận chuyển 3.539.419 m3 đạt 135,20%KH, sản lượng luân chuyển 6.111.733.048 m3km đạt 137,17%KH, Doanh thu 1.050 tỷ đồng đạt 100,83%KH, Lợi nhuận trước thuế 281 tỷ đồng đạt 144,86%KH. Đặc biệt là việc chuyển đổi thành công và thành lập Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP để triển khai dự án Cảng Container Đình Vũ, qua đó mang lại khoản lợi nhuận trên 200 tỷ đồng; thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%gấp 2,08 lần kế hoạch Đại hội năm 2014 giao.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam đã ghi nhận kết quả Công ty đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, người lao động trong Công ty và sự hỗ trợ của Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex. Năm 2015 là năm bản lề của Công ty chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 2016-2020, là năm có thay đổi thế hệ lãnh đạo do vậy Công ty cần phải tái cấu trúc, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, duy trì tính chuyên nghiệp và uy tín của đơn vị, phát triển đội tàu theo chuẩn mực khu vực và quốc tế; với tư cách là đại diện cổ đông lớn, mong rằng Công ty tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đạt được những kết quả tốt hơn nữa và mức cổ tức bằng tiền cao đáp ứng kỳ vọng của các Quý cổ đông.

Trên tinh thần trách nhiệm và quan tâm đến quyền lợi tối đa của cổ đông, chủ tọa Đại hội đã trả lời những ý kiến chất vấn của cổ đông về Kinh doanh xăng dầu; chiến lược phát triển của VIPCO, hoạt động tài chính và kế hoạch mua tàu.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết với tỷ lệ nhất trí 100% thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và các nội dung quan trọng khác.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO đã thành công tốt đẹp. Với sự tin tưởng, ủng hộ của các cổ đông, sự hỗ trợ của Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex cùng với quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty sẽ vững tin vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 tạo tiền đề cho giai đoạn 2016 - 2020, tạo niềm tin cho cổ đông và nhà đầu tư.
Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo tại Đại hội

Ông Phạm Văn Vinh - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

Ông Lê Đức Bình - Trưởng ban Kiểm soát Công ty báo cáo tại Đại hội

Ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Vinh - Tổng Giám đốc Công ty trả lời chất vấn tại Đại hội

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn