Vietnam Petroleum Transport JSC

Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Tuyết ThanhChuyên viên - Vipco
09:00' SA - Thứ hai, 22/04/2019

Sáng ngày 20/4/2019, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO (Mã CK: VIP)) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải phòng - số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng. Tham dự đại hội có các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và 456 cổ đông đại diện sở hữu 65.470.941 cổ phần bằng 67,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội vinh dự được đón tiếp: Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex, Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Ông Nguyễn Đình Dương - Ủy viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex cùng các Lãnh đạo phòng, ban Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex.

Đại hội đã nghe HĐQT Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoach hoạt động năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2019; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018; Phương án trả tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019 của Công ty; Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty đã đoàn kết vượt qua khó khăn bằng những biện pháp, giải pháp cụ thể thiết thực nên Công ty đã đạt được những kết quả ấn tượng. Tổng doanh thu đạt 788.708.189.000 đồng đạt 104,54% kế hoạch và bằng 107,20% so với thực hiện năm 2017; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 106.589.751.000 đồng đạt 100,35% kế hoạch và bằng 107,89% so với thực hiện năm 2017;

Phát biểu tại Đại hội Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex - Đại diện cho cổ đông lớn đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có sự nỗ lực rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong Công ty.

Thay mặt Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cam kết sẽ cùng ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt kế hoạch năm 2019 Đại hội đồng cổ đông giao đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco đã thành công tốt đẹp. Với sự tin tưởng, ủng hộ của cổ đông, sự hợp tác, giúp đỡ của Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex cùng với quyết tâm của HĐQT, ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới.

Một số hình ảnh Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hùng - UV HĐTV TCTy vận tải thủy Petrolimex, Chủ tịch HĐQT Công ty CP VTXD Vipco

Ông Vũ Đình Hiển - Tổng Giám đốc Công ty CP VTXD Vipco

Ông Vũ Quang Khánh - Phó Tổng giám đốc Công ty CP VTXD Vipco

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn